1. تجهیزات پمپ آب
   2. منابع و مخازن
   3. بوستر پمپ
   4. دیگ و مشعل
   5. پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  پمپ آب جکوزی BCM3/۲

  پمپ آب سانتریفیوژ BCM3/2 بهار پمپ این پمپ برای تامین فشار جت جکوزی، آبیاری، مزارع کشاورزی . سیستم(b...

  2,155,000 تومان 2,331,000 تومان

  %8OFF

  پمپ آب جکوزی BCM4/2

   پمپ آب سانتریفیوژ BCM4/2 بهار پمپ  این پمپ برای تامین فشار جت جکوزی، آبیا...

  912,000 تومان 981,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب جکوزی BCM5.5/2

   پمپ آب سانتریفیوژ BCM5.5/2 بهار پمپ  این پمپ برای تامین فشار جت جکوز...

  2,835,000 تومان 3,081,000 تومان

  %8OFF

  پمپ آب جکوزی BCM7.5/2

    پمپ آب سانتریفیوژ BCM7.5/2 بهار پمپ   این پمپ برای تامین فشار ...

  3,387,000 تومان 3,681,000 تومان

  %8OFF

  پمپ آب جکوزی BCM5.5/3

    پمپ آب سانتریفیوژ BCM5.5/3 بهار پمپ   این پمپ برای تامین فشار ...

  2,885,000 تومان 3,136,000 تومان

  %8OFF

  پمپ آب جکوزی BCM7.5/3

    پمپ آب سانتریفیوژ BCM7.5/3 بهار پمپ   این پمپ برای تامین فشار ...

  3,437,000 تومان 3,736,000 تومان

  %8OFF

  پمپ آب جکوزی BCM10/3

  پمپ آب سانتریفیوژ BCM10/3 بهار پمپ  این پمپ برای تامین فشار جت جکوزی، آبیاری، م...

  3,759,000 تومان 4,086,000 تومان

  %8OFF

  پمپ آب جکوزی BCM15/3

  پمپ آب سانتریفیوژ BCM15/3 بهار پمپ  این پمپ برای تامین فشار جت جکوزی، آبیاری، م...

  5,000,000 تومان 5,436,000 تومان

  %8OFF

  پمپ آب جکوزی BCM7.5/4

   پمپ آب سانتریفیوژ BCM7.5/4 بهار پمپ   این پمپ برای تامین فشار جت جکو...

  3,486,000 تومان 3,790,001 تومان

  %8OFF