1. تجهیزات پمپ آب
   2. منابع و مخازن
   3. بوستر پمپ
   4. دیگ و مشعل
   5. پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  پمپ آب خانگی CM164/01

  پمپ آب خانگی بشقابی CM164/01 پنتاکس ایتالیا    پمپ آب بشقابی CM164/01 پنتاکس ایتالیا...

  2,326,000 تومان 2,720,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CMT400

  پمپ آب خانگی بشقابی CMT400 پنتاکس ایتالیا  پمپ آب بشقابی CMT400 پنتاکس ایتالیا جزء د...

  4,485,000 تومان 5,238,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CMT550

  پمپ آب خانگی بشقابی CMT550 پنتاکس ایتالیا  پمپ آب بشقابی CMT550 پنتاکس ایتالیا جزء د...

  4,673,000 تومان 5,458,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CMT310/01

  پمپ آب خانگی بشقابی CMT310/01 پنتاکس ایتالیا   پمپ آب بشقابی CMT310/01 پنتاکس ایتالی...

  2,500,000 تومان 2,560,000 تومان

  %2OFF

  پمپ آب خانگی CMT314/01

  پمپ آب خانگی بشقابی CMT314/01 پنتاکس ایتالیا   پمپ آب بشقابی CMT314/01 پنتاکس ایتالی...

  2,403,000 تومان 2,807,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CH160

   پمپ آب خانگی CH160 پنتاکس ایتالیا  برای تامین فشار سیستم آبرسانی مجتمع های مسکونی، بوستر...

  2,391,000 تومان 2,793,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CH210

  پمپ آب خانگی CH210 پنتاکس ایتالیا  برای تامین فشار سیستم آبرسانی مجتمع های مسکونی، بوستر پمپ آ...

  2,533,000 تومان 2,960,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CHT210

  پمپ آب خانگی CHT210 پنتاکس ایتالیا  برای تامین فشار سیستم آبرسانی مجتمع های مسکونی، بوستر...

  2,398,000 تومان 2,803,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CH310

   پمپ آب خانگی CH310 پنتاکس ایتالیا  برای تامین فشار سیستم آبرسانی مجتمع های مسکونی، ...

  4,183,000 تومان 4,888,000 تومان

  %14OFF