1. تجهیزات پمپ آب
   2. منابع و مخازن
   3. بوستر پمپ
   4. دیگ و مشعل
   5. پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  پمپ آب خانگی CHT310

  پمپ آب خانگی CHT310 پنتاکس ایتالیا  برای تامین فشار سیستم آبرسانی مجتمع های مسکونی، بوستر...

  2,465,000 تومان 2,880,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CHT400

  پمپ آب خانگی CHT400 پنتاکس ایتالیا  برای تامین فشار سیستم آبرسانی مجتمع های مسکونی، بوستر...

  4,654,000 تومان 5,438,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CHT550

   پمپ آب خانگی CHT550 پنتاکس ایتالیا  برای تامین فشار سیستم آبرسانی مجتمع های مسکونی، ...

  5,121,000 تومان 5,985,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CS100/2

   پمپ آب خانگی CS100/2 پنتاکس ایتالیا برای تامین فشار فیلتراسیون استخر و جکوزی، مصارف کشاورزی و...

  1,492,000 تومان 1,745,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CS150/2

  پمپ آب خانگی CS150/2 پنتاکس ایتالیا برای تامین فشار تصفیه خانه ها و سیستم Backwash(بک واش)، مصارف ک...

  2,033,000 تومان 2,375,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CST150/2

   پمپ آب خانگی CST۱۵۰/۲ پنتاکس ایتالیا   برای تامین فشار تصفیه خانه ها و سیستم B...

  1,960,000 تومان 2,290,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CST200/2

  پمپ آب خانگی CST200/2 پنتاکس ایتالیا  برای تامین فشار تصفیه خانه ها و سیستم Backwash (بک واش)،...

  2,000,000 تومان 2,338,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CS200/2

   پمپ آب خانگی CS200/2 پنتاکس ایتالیا  برای تامین فشار تصفیه خانه ها و سیستم Backwash (بک...

  2,064,000 تومان 2,415,000 تومان

  %15OFF

  پمپ آب خانگی CS200/3

  پمپ آب خانگی CS200/3 پنتاکس ایتالیا  برای تامین فشار فیلتراسیون استخر، جکوزی تصفیه خانه ها و س...

  3,378,000 تومان 3,947,000 تومان

  %14OFF