1. تجهیزات پمپ آب
   2. منابع و مخازن
   3. بوستر پمپ
   4. دیگ و مشعل
   5. پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  پمپ آب خانگی CB100/00

   پمپ آب خانگی دو پروانه CB100/00 پنتاکس ایتالیا     این پمپ آب برای مصارف خانگی...

  1,630,000 تومان 1,910,000 تومان

  %15OFF

  پمپ آب خانگی CBT100/01

   پمپ آب خانگی دو پروانه  CBT۱۰۰/۰۱ پنتاکس ایتالیا   این پمپ آب برای م...

  1,821,000 تومان 2,130,000 تومان

  %15OFF

  پمپ آب خانگی CBT100/00

  پمپ آب خانگی دو پروانه CBT۱۰۰/۰۰ پنتاکس ایتالیا  این پمپ آب برای مصارف خانگی، صنایع...

  1,646,000 تومان 1,940,000 تومان

  %15OFF

  پمپ آب خانگی CB100/01

   پمپ آب خانگی دو پروانه CB۱۰۰/۰۱ پنتاکس ایتالیا  این پمپ آب برای مصارف خانگی، ص...

  1,809,000 تومان 2,120,000 تومان

  %15OFF

  پمپ آب خانگی CB160/00

    پمپ آب خانگی دو پروانه CB۱۶۰/۰۰ پنتاکس ایتالیا   این پمپ برای مصارف خانگی، صن...

  2,256,000 تومان 2,740,006 تومان

  %18OFF

  پمپ آب خانگی CB160/01

    پمپ آب خانگی دو پروانه CB۱۶۰/۰۱ پنتاکس ایتالیا   این پمپ برای مصارف خانگ...

  2,500,000 تومان 3,040,000 تومان

  %18OFF

  پمپ آب خانگی CBT160/00

   پمپ آب خانگی دو پروانه CBT۱۶۰/۰۰ پنتاکس ایتالیا   این پمپ برای مصارف خانگی، صن...

  2,176,000 تومان 2,645,000 تومان

  %18OFF

  پمپ آب خانگی CBT160/01

    پمپ آب خانگی دو پروانه CBT۱۶۰/۰۱ پنتاکس ایتالیا   این پمپ برای مصارف خان...

  2,438,000 تومان 2,963,000 تومان

  %18OFF

  پمپ آب خانگی CB210/00

   پمپ آب خانگی دو پروانه CB۲۱۰/۰۰ پنتاکس ایتالیا   این پمپ برای مصارف خانگی، صنا...

  2,510,000 تومان 2,933,000 تومان

  %14OFF