1. تجهیزات پمپ آب
   2. منابع و مخازن
   3. بوستر پمپ
   4. دیگ و مشعل
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  پمپ آب خانگی استیل U5V180/6T

  پمپ آب خانگی طبقاتی عمودی استیل U۵V۱۸۰/۶T پنتاکس ایتالیا این پمپ برای مصارف آب بهداشتی، آب شرب...

  3,520,000 تومان 3,667,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5V200/7

  پمپ آب خانگی طبقاتی عمودی استیل U5V200/7 پنتاکس ایتالیا این پمپ برای مصارف آب بهداشتی، آب شرب...

  3,972,000 تومان 4,137,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5V250/8

  پمپ آب خانگی طبقاتی عمودی استیل U۵V۲۵۰/۸ پنتاکس ایتالیا این پمپ برای مصارف آب بهداشتی، آب شرب...

  4,228,000 تومان 4,399,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5V250/8T

  پمپ آب خانگی طبقاتی عمودی استیل U5V250/8T پنتاکس ایتالیا این پمپ برای مصارف آب بهداشتی، آب شرب...

  4,053,000 تومان 4,223,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5V-280/9

   پمپ آب خانگی طبقاتی عمودی استیل U۵V-۲۸۰/۹ پنتاکس ایتالیا  این پمپ برای مصارف آب بهد...

  4,972,000 تومان 5,179,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5V-280/9T

  پمپ آب خانگی طبقاتی عمودی استیل U5V-280/9T پنتاکس ایتالیا این پمپ برای مصارف آب بهداشتی، آب شر...

  4,147,000 تومان 4,320,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5V-300/10T

  پمپ آب خانگی طبقاتی عمودی استیل U5V-300/10T پنتاکس ایتالیا این پمپ برای مصارف آب بهداشتی، آب ش...

  4,326,000 تومان 4,507,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5V-300/10

  پمپ آب خانگی طبقاتی عمودی استیل U5V-300/10 پنتاکس ایتالیا  این پمپ برای مصارف آب بهد...

  5,067,000 تومان 5,278,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5V-350/11

   پمپ آب خانگی طبقاتی عمودی استیل U۵V-۳۵۰/۱۱ پنتاکس ایتالیا  این پمپ برای مصارف...

  5,586,000 تومان 5,819,000 تومان

  %4OFF