1. تجهیزات پمپ آب
   2. منابع و مخازن
   3. بوستر پمپ
   4. دیگ و مشعل
   5. پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  پمپ آب تک پروانه Etabloc G50-250/185P2

  پمپ آب تک پروانه Etabloc G50-250/185P2 نوید موتور   پمپ آب اتابلوک نوید مو...

  9,447,000 تومان 9,722,000 تومان

  %3OFF

  پمپ آب تک پروانه Etabloc G50-250/220P2

  پمپ آب تک پروانه Etabloc G50-250/220P2 نوید موتور   پمپ آب اتابلوک نوید مو...

  13,660,000 تومان 14,060,000 تومان

  %3OFF

  پمپ آب تک پروانه Etabloc G32-250/150P2

  پمپ آب تک پروانه Etabloc G32-250/150P2 نوید موتور   پمپ آب اتابلوک نوید مو...

  8,532,000 تومان 8,780,000 تومان

  %3OFF

  پمپ آب تک پروانه Etabloc G65-200/220P2

  پمپ آب تک پروانه Etabloc G65-200/220P2 نوید موتور   پمپ آب اتابلوک نوید مو...

  13,112,000 تومان 13,494,000 تومان

  %3OFF

  پمپ آب تک پروانه Etabloc G50-250/300P2

  پمپ آب تک پروانه Etabloc G50-250/300P2 نوید موتور   پمپ آب اتابلوک نوید مو...

  16,986,000 تومان 17,481,000 تومان

  %3OFF

  پمپ آب تک پروانه Etabloc G40-160/55P2

    پمپ آب تک پروانه Etabloc G40-160/55P2 نوید موتور   پمپ آب اتابلوک&n...

  4,938,000 تومان 5,084,000 تومان

  %3OFF

  پمپ آب تک پروانه Etabloc G40-250/150P2

   پمپ آب تک پروانه Etabloc G40-250/150P2 نوید موتور   پمپ آب اتابلوک ن...

  8,580,000 تومان 8,830,000 تومان

  %3OFF

  پمپ آب تک پروانه Etabloc GN80-200/370P2

   پمپ آب تک پروانه Etabloc GN80-200/370P2 نوید موتور    پمپ آب اتابلوک ...

  18,800,000 تومان 19,350,000 تومان

  %3OFF

  پمپ آب تک پروانه Etabloc GN65-250/370P2

   پمپ آب تک پروانه Etabloc GN65-250/370P2 نوید موتور    پمپ آب اتابلوک ...

  18,994,000 تومان 19,546,000 تومان

  %3OFF