موتوژن


شرکت موتوژن در سال 1352 با نام گلدالکتریک ایران به منظور تولید الکتروموتورهای کولری تحت لیسانس وستینگهاوس آمریکا با سرمایه گذاری مشترک بانک صنعت و معدن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در منطقه صنعتی غرب تبریز و در جوار شرکت ماشین سازی تبریز تاسیس شد. در سال 1354 با توجه به خرید سهام این شرکت توسط سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران، نام آن شرکت به موتوژن تغییر یافته و خود کارخانه نیز از ماشین سازی منفک و بصورت مستقل در موقعیت فعلی مستقر گردید. در سال 1364 تولید الکتروموتورهای صنعتی تا 18.5 کیلووات را در دستور کار خود قرار داده و با استفاده از استاندارد IEC و DIN تولید این الکتروموتورها را بصورت تک فاز و سه فاز آغاز نمود. در سال 1369 شرکت موتوژن از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تغییر یافت.