راهکارهای تضمینی حذف نوسان فشار پمپ آب

1402/04/24 51

در برخی ساختمان ها به دلیل عوامل متعدد، فشار آب کم و زیاد شده و این امر باعث اذیت مصرف کنندگان عزیز می گردد. در ادامه تعدادی از این موارد را بیان می کنیم.

آنچه در این مقاله می خوانیم:

علت نوسان فشار پمپ آب

راهکار حذف نوسان فشار پمپ آب

علت نوسان فشار پمپ آب 

یکی از دلایل نوسان فشار پمپ آب، افزایش جمعیت انسانی به خصوص در کلان شهرها مانند تهران است.

از دلایل مهم دیگر این نوسان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-جریان هوا در لوله ها:

جریان هوا در لوله مانند یک شیر بسته، حرکت و جریان آب را مختل می کند. این اختلال علاوه بر آزار مصرف کنندگان، سبب خراب شدن قطعات و یا نشتی لوله آب می شود.

جریان هوا در بیشتر مواقع به دلیل نشتی در لوله ها، صدمه دیدن لاستیک مخزن زیر فشار پمپ، وجود مشکل و ترک خوردگی در سیستم لوله کشی پمپ به وجود می آید.

 2-درست کار نکردن شیر کاهنده فشار آب:

به طور کل وظیفه شیر های کاهنده، تنظیم فشار آب در لوله ها است و در صورت زیاد شدن میزان فشار، آن را کنترل می کند. زیاد شدن بیش از حد فشار می تواند باعث آسیب رسیدن به لوله های ساختمان شود. خرابی قطعات داخلی، وجود رسوب در شیرها و فشار نامناسب باعث خرابی در شیر کاهنده فشار می شود.

3-خرابی یا رسوب لوله ها:

عوامل متعددی باعث گرفتگی یا خرابی لوله های آب می شود که مهم ترین عامل به خصوص در لوله های گالوانیزه، رسوب املاح معدنی موجود در آب است. با گذر زمان املاح در لوله ها ته نشین شده و باعث رسوب در لوله ها می شود. این رسوبات در ادامه باعث خرابی لوله ها می شود که باعث ایجاد افت فشار زیادی در مسیر آب رسانی می شود.

4-استفاده همزمانی مصرف کنندگان از آب:

استفاده همزمانی از آب می تواند یکی دیگر از دلایل افت یا نوسان فشار پمپ آب باشد که این شرایط یک امر طبیعی است.

ممکن است این 4 مورد رخ ندهد ولی باز هم فشار آب دارای نوسان باشد. پس موارد دیگری در این موقعیت چک می شود:

1-روشن نشدن و روشن نبودن پمپ آب

2-خشک شدن مخزن تحت فشار

3-وجود رسوب در فیلتر ورودی پمپ

4-مشکل پیدا کردن تنظیم کننده اتوماتیک فشار آب 

5-برعکس و وارونه کار کردن پمپ آب

6-خرابی در شیر های یک طرفه موجود در سیستم پمپ آب

راهکار حذف نوسان فشار پمپ آب

راه حل این مشکلات، استفاده از سرویس های دوره ای برای پمپ آب و مخزن تحت فشار است. سرویس های دوره ای متشکل از چک کردن پمپ آب، چک کردن مخزن تحت فشار، چک کردن تنظیم کننده اتوماتیک و ... است. برای موارد دیگر بیان شده در قسمت بالا، راهکار های مختلفی وجود دارد. برای رسوب زدایی می توان از سختی گیر مغناطیسی استفاده کرد. برای عدم وجود جریان هوا می توان پروانه پمپ را به گونه ای قرار داد که باعث ایجاد این امر نشود.