اصولی ترین راه انتخاب پمپ آب

1398/13/03 18

برای انتخاب پمپ آب نیازمند به دست آوردن دو مولفه می باشیم که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد :

1-هد (ارتفاع پمپاژ) که با نماد (H) نمایش داده می شود.

2-دبی (میزان آبدهی) که با نماد (FLOW و Q) نمایش داده می شود.

جهت درک بهتر شما خریدار گرامی مولفه هد و دبی را مختصرا شرح می دهیم و سپس به ادامه مطلب می پردازیم :

هد پمپاژ چیست: برای ارسال مایع با نرخ مشخص از نقطه ای به نقطه ای دیگر در داخل سیستم به فشار نیاز است، این فشار باید به اندازه ای می باشد که بتواند بر مقاومت سیستم غلبه کند که به آن هد می گویند.

هد کل برابر با مجموع هدهای استاتیکی و فشاری و هدهای مقاومت سیستم شامل هد اصطکاکی و سرعتی می باشد. منظور از هد استاتیکی اختلاف ارتفاع مبدا تا مقصد است که خود به دو نوع تقسیم می شود.

1-هد استاتیکی مکش: منظور از هد استاتیکی مکش همان فاصله سطح مایع تا ورودی پمپ می باشد که اگر مایع در ارتفاع بالاتر از ورودی پمپ قرار گرفته باشد (suction head) مکش مثبت می باشد و اگر سطح مایع پایین تر از ورودی پمپ قرار گرفته باشد (suction head)  مکش منفی می باشد.

بسیار حائز اهمیت می باشد در حالت دوم اگر سطح سیال پایین تر از ورودی پمپ (به عبارتی مکش پمپ منفی) باشد امکان بروز پدیده کاویتاسیون افزایش می یابد که در این صورت باعث صدمات جدی به پروانه ها و یا به کاسه پمپ می شود که در مقالات بعدی پدیده کاویتاسیون و راه های پیشگیری از آن را توضیح خواهیم داد .

2-هد استاتیکی دهش (Dischargehed): منظور از هد استاتیکی دهش همان فاصله و ارتفاع عمودی از مرکز پمپ تا مقصد انتقال مایع می باشد .

منظور از هد فشاری چیست ؟

فشاری است در سیستم که پمپ باید بر آن غلبه کند. برای مثال دیگ های بخار که در آن پمپ باید بتواند بر فشار داخل بویلر غلبه کند به همین خاطر در دیگ های بخار از پمپ ها طبقات عمودی استفاده میشود.

منظور از هد مقاومت در سیستم چیست ؟

همانطور که در طرح سوال پیداست منظور از هد مقاومت در سیستم همان افت فشار در اثر گذرآب و برخورد با جداره لوله ها و شیرآلات در سیستم است که اصطلاحا به آن هد اصطکاکی یا افت هد دینامیکی نیز می گویند که مقدار و میزان افت فشار وابسته به جنس لوله، طبیعت مایع، تعداد زانوها و شیرآلات بستگی دارد.

دبی پمپاژ: عبارت است از حجم مایعی که در یک بازه زمانی توسط پمپ آب انتقال داده می شود.

دبی دارای واحد های زیر است :

(m3/h)  متر مکعب بر ساعت

(m3/s)   متر مکعب بر ثانیه

(lit/s)   لیتر بر ثانیه

(lit/hr)   لیتر بر ساعت

(GPM)    گالن در دقیقه

(GPS)   گالن در ثانیه

هر متر مکعب برابر است با 1000 لیتر و هر GPM (گالن آمریکایی) برابراست با 3/78 لیتر  

برای دبی می توان رابطه زیر را نوشت :

Q=V/t=AX/t=AV

سطح لوله=A

دبی=Q

زمان=t

حجم و مقدار سیال عبوری در زمان=V

مسافت پیموده شده سیال در زمان=X

سرعت=V

حال به بهترین و ساده ترین روش انتخاب پمپ آب می پردازیم :

برای انتخاب پمپ آب مورد نیاز باید تعداد طبقات از جایی که پمپ آب نصب می شود را در عدد 3 ضرب کنیم.

(در اینجا عدد 3 ارتفاع هر طبقه می باشد) و سپس حاصل بدست آمده را با فشار مورد نیاز ساختمان جمع می کنیم.(فشار مورد نیاز 3 بار می باشد که هر یک بار معادل 10 متر ارتفاع عمودی می باشد.)

و برای بدست آوردن دبی(آبدهی) پمپ آب از روش زیر استفاده می کنیم.

معمولا یک واحد بین 70 متر تا 90 متر به 250 تا 300 لیتر آبدهی در ساعت نیاز دارد و برای واحد های بزرگتر که دارای 2 عدد سرویس بهداشتی و حمام می باشند، بین 300 تا 400 لیتر آبدهی در نظر می گیریم.

برای درک بهتر از مثال زیر استفاده می کنیم :

یک آپارتمان داریم که دارای 4 طبقه روی همکف و 2 طبقه پارکینگ می باشد و پمپ در طبقه منفی2 قرار میگیرد، همچنین در هر طبقه 4واحد 80متری قرار دارد از چه پمپی استفاده کنیم، بهتر است ؟

نقطه کاری پمپ(هرپمپ) =  فشار مورد نیاز معادل 30 متر ارتفاع (3 بار) + ارتفاع هر طبقه * تعداد طبقات

آب مورد نیاز هر واحد  * تعداد واحد ها

48 (ارتفاع مورد نیاز  پمپاژ توسط پمپ) =(3*6)+30

4/8 (متر مکعب بر ساعت، آبدهی مورد نیاز)  = 300 * 16

حال با توجه به اطلاعات ساختمان به این نتیجه رسیدیم که باید پمپی را انتخاب کنیم که بتواند 4/8 متر مکعب بر ساعت در ارتفاع 48 متر را پوشش دهد.

پس از محاسبه حدودی هد و دبی می توانیم از طریق برنامه انتخاب پمپ شرکت آوین پمپ و یا کاتالوگ محصولات هر برند پمپ آب مدنظر را انتخاب کنیم.