فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

نحوه عملکرد مبدل گرمایشی پوسته و لوله shell & tube

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

اهمیت استفاده از شیر یکطرفه در بوستر پمپ آب