بررسی سالم یا معیوب بودن مخزن تحت فشار

1399/12/05 298

برای اطمینان از سالم یا معیوب بودن منبع تحت فشار میبایست تکنیک های اولیه ای را به کار ببرید تا به وجود یا عدم وجود اشکال در منبع تحت فشار پی ببرید برای مثال جهت اطمینان از سالم بودن تیوپ منبع تحت فشار ابتدا باید سوزن والف مخزن تحت فشار را فشار دهید اگر از سوزن باد مخزن، هوا خارج شد بدین معنی است که تیوپ منبع تحت فشار سالم است در غیر اینصورت تیوپ مخزن سوراخ شده است

مخزن تحت فشار

برای درک بهتر این مطلب ابتدا اجزای تشکیل دهنده مخزن تحت فشار را شرح می دهیم:

  1. دیواره فلزی منبع تحت فشار

  2. فلنچ منبع تحت فشار

  3. تیوپ منبع تحت فشار

  4. مهره و ماسوره منبع تحت فشار

  5. والف ( شیر تنظیم فشار باد )

 

 منبع تحت فشار

 

راه های اطمینان از سالم بودن اجزا و قطعات منابع تحت فشار وجود یا عدم وجود باد در داخل مخزن و یا اینکه با فشار دادن والف باد مخزن تحت فشار آب داخل مخزن به بیرون پاشش دارد یا خیر.

چنانچه والف ( سوزن باد ) مخزن را فشار دهید، از سوزن باد آب خارج شود بیانگر سوراخ بودن تیوپ منبع می باشد. زیرا عملکرد این نوع مخازن بدین صورت می باشد که آب وارد تیوپ شده و ما بین جداره فلزی مخزن و تیوپ داخل مخزن به میزان 3 بار باد می باشد اگر با فشار دادن والف ( سوزن باد ) مخزن متوجه شدید که در داخل جداره فلزی مخزن آب نشتی داشته، بدانید که تیوپ داخل مخزن دچار پارگی شده که در این حالت پس از برطرف کردن زنگ زدگی و تمیز کاری داخل مخزن می توانید نسبت به تعویض تیوپ مخزن تحت فشار اقدام کنید

بررسی سالم یا معیوب بودن مخزن تحت فشار 

راه های اطمینان از سالم بودن منبع و مخزن تحت فشار

همچنین برای اطمینان از سالم بودن بدنه فلزی و منبع مخزن می توانید به این نکته توجه کنید که اگر بدنه مخزن سوراخ باشد، پس از تنظیم باد مخزن با فشار دادن مجدد سوزن باد متوجه خواهید شد که مخزن تحت فشار سالم است یا خیر.
چنانچه باد داخل مخزن تحت فشار خالی شود بیانگر این می باشد که بدنه فلزی مخزن دارای سوراخ می باشد که در این حالت می توانید با جوشکاری مخزن تحت فشار نسبت به تعمیر مخزن تحت فشار اقدام کنید.
اگر از فلنچ مخزن تحت فشار آب نشتی داشته باشد، یعنی اینکه فلنچ منبع تحت فشار سوراخ شده که در این حالت باید فلنچ مخزن را تعویض نمایید.
در آخر برای افزایش طول عمر مخزن تحت فشار در ورودی پمپ آب از شیر صافی جهت جلوگیری از ورود ریز املاح و آشغال و همچنین در خروجی پمپ آب از شیر یکطرفه جهت ممانعت از برگشت آب به داخل مخزن استفاده کنید و در فواصل زمانی منظم ( ماهی یکبار) باد مخزن تحت فشار را چک کنید زیرا در صورت عدم تنظیم بودن باد مخزن تحت فشار، در هنگام استارت پمپ باد باعث منبسط شدن بیش از حد تیوپ شده و در نهایت تیوپ مخزن به بدنه فلزی مخزن می چسبد که باعث زنگ زدگی مخزن و در نهایت باعث سوراخ شدن تیوپ منبع تحت فشار می شود.