تاریخچه پیدایش پمپ آب

1398/09/04 60

پمپاژ آب توسط انسان و ادوات ساخته دست بشر به حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح در سرزمین های آن دوران مانند ایران و مصر به وسیله نیروی انسانی یا نیروی گذری آب در مسیر رودخانه ها و یا حتی نیروی حیوانی صورت می گرفت.

کاربرد عمومی و اهمیت پمپ آب

 بهتر است به جای اینکه بگوئیم پمپ آب در کجا استفاده میشود؟! سوال خود را اینگونه بپرسیم: پمپ آب در کجا استفاده نمیشود، در دنیای امروزی با گسترس روز افزون صنایع و رشد جمعیت و گرم شدن زمین شاهد قطعی و افت فشار در اغلب مواقع هستیم که جهت رفع و جبران افت فشار نیارمند تهیه پمپ آب میباشیم و از آنجایی که حدود 20٪ از برق تولیدی در دنیا را پمپ ها مصرف می کنند به همین خاطر تهیه پمپ آب با بازدهی بالا و مصرف برق پائین در جوامع پیشرفته امروزی بسار حائز اهمیت است.