1. تجهیزات استخری
   2. تجهیزات پمپ آب
   3. منابع و مخازن
   4. بوستر پمپ
   5. دیگ و مشعل
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  پمپ آب خانگی استیل U3-90/4

   پمپ آب خانگی  طبقاتی افقی استیل U۳-۹۰/۴ پنتاکس ایتالیا  این پمپ برای مصارف آب...

  1,798,000 تومان 1,873,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5-150/5

  پمپ آب خانگی طبقاتی افقی استیل U۵-۱۵۰/۵ پنتاکس ایتالیا این پمپ برای مصارف آب بهداشتی، آب...

  2,742,000 تومان 3,204,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5-150/5T

   پمپ آب خانگی طبقاتی افقی استیل U۵-۱۵۰/۵T پنتاکس ایتالیا  این پمپ برای مصارف آب...

  2,681,000 تومان 3,132,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5-180/6

   پمپ آب خانگی طبقاتی افقی استیل U۵-۱۸۰/۶ پنتاکس ایتالیا  این پمپ برای مصارف آب...

  2,800,000 تومان 3,269,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5-180/6T

  پمپ آب خانگی طبقاتی افقی استیل U۵-۱۸۰/۶T پنتاکس ایتالیا این پمپ برای مصارف آب بهداشتی،...

  3,019,000 تومان 3,145,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5-200/7

  پمپ آب خانگی طبقاتی افقی استیل U۵-۲۰۰/۷ پنتاکس ایتالیا این پمپ برای مصارف آب بهداشتی، آ...

  3,526,000 تومان 3,674,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5-200/7T

  پمپ آب خانگی طبقاتی افقی استیل  U۵-۲۰۰/۷T پنتاکس ایتالیا این پمپ برای مصارف آب بهد...

  3,396,000 تومان 3,538,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U7-250/5

  پمپ آب خانگی طبقاتی افقی استیل U۷-۲۵۰/۵ پنتاکس ایتالیا این پمپ برای مصارف آب بهداشتی، آ...

  3,200,000 تومان 3,335,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U7-250/5T

  پمپ آب خانگی طبقاتی افقی استیل U۷-۲۵۰/۵T پنتاکس ایتالیا این پمپ برای مصارف آب بهداشتی،...

  2,992,000 تومان 3,117,000 تومان

  %4OFF