1. تجهیزات استخری
   2. تجهیزات پمپ آب
   3. منابع و مخازن
   4. بوستر پمپ
   5. دیگ و مشعل
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  پمپ آب خانگی CM50/00

    پمپ آب خانگی بشقابی CM۵۰/۰۰ پنتاکس ایتالیا   برای مصارف خانگی و سیستم های کوچ...

  886,000 تومان 1,035,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CM50/01

    پمپ آب خانگی بشقابی CM۵۰/۰۱ پنتاکس ایتالیا  برای مصارف خانگی و سیستم های کوچک...

  976,000 تومان 1,140,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CM100/00

    پمپ آب خانگی بشقابی CM۱۰۰/۰۰ پنتاکس ایتالیا    برای مصارف خانگی و سیستم های ک...

  1,075,000 تومان 1,260,000 تومان

  %15OFF

  پمپ آب خانگی CM100/01

     پمپ آب خانگی بشقابی CM۱۰۰/۰۱ پنتاکس ایتالیا      برای مصارف خ...

  1,170,000 تومان 1,370,000 تومان

  %15OFF

  پمپ آب خانگی CMT100/00

   پمپ آب خانگی بشقابی CMT۱۰۰/۰۰ پنتاکس ایتالیا  برای مصارف خانگی و سیستم های کوچک بسیار من...

  1,342,000 تومان 1,400,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی CMT100/01

   پمپ آب خانگی بشقابی CMT۱۰۰/۰۱ پنتاکس ایتالیا  برای مصارف خانگی و سیستم های کوچک بسیار من...

  1,500,000 تومان 1,755,000 تومان

  %15OFF

  پمپ آب خانگی CMT164/01

    پمپ آب خانگی بشقابی CMT۱۶۴/۰۱ پنتاکس ایتالیا   برای مصارف خانگی و بوستر پمپ&n...

  2,235,000 تومان 2,615,000 تومان

  %15OFF

  پمپ آب خانگی CM214/01

   پمپ آب خانگی بشقابی CM۲۱۴/۰۱ پنتاکس ایتالیا   برای مصارف خانگی و بوستر پمپ آبر...

  2,463,000 تومان 2,880,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CMT214/01

   پمپ آب خانگی بشقابی CMT۲۱۴/۰۱ پنتاکس ایتالیا   برای مصارف خانگی و بوستر پمپ آب...

  2,363,000 تومان 2,760,000 تومان

  %14OFF