1. تجهیزات پمپ آب
   2. منابع و مخازن
   3. بوستر پمپ
   4. دیگ و مشعل
   5. پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  پمپ آب خانگی CM50/00

  پمپ آب خانگی بشقابی CM50/00 پنتاکس ایتالیا    پمپ آب بشقابی CM50/00 پنتاکس ایتالیا&n...

  886,000 تومان 1,035,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CM50/01

  پمپ آب خانگی بشقابی CM50/01 پنتاکس ایتالیا   پمپ آب بشقابی CM50/01 پنتاکس ایتالیا&nb...

  976,000 تومان 1,140,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CM100/00

  پمپ آب خانگی بشقابی CM100/00 پنتاکس ایتالیا    پمپ آب بشقابی CM100/00 پنتاکس ای...

  1,075,000 تومان 1,260,000 تومان

  %15OFF

  پمپ آب خانگی CM100/01

  پمپ آب خانگی بشقابی CM100/01 پنتاکس ایتالیا    پمپ آب بشقابی CM100/01 پنتاکس ای...

  1,170,000 تومان 1,370,000 تومان

  %15OFF

  پمپ آب خانگی CMT100/00

  پمپ آب خانگی بشقابی CMT100/00 پنتاکس ایتالیا   پمپ آب بشقابی CMT100/00 پنتاکس ایتالیا&nbs...

  1,342,000 تومان 1,400,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی CMT100/01

  پمپ آب خانگی بشقابی CMT100/01 پنتاکس ایتالیا  پمپ آب بشقابی CMT100/01 پنتاکس ایتالیا ...

  1,500,000 تومان 1,755,000 تومان

  %15OFF

  پمپ آب خانگی CMT164/01

  پمپ آب خانگی بشقابی CMT164/01 پنتاکس ایتالیا   پمپ آب بشقابی CMT164/01 پنتاکس ایتالی...

  2,235,000 تومان 2,615,000 تومان

  %15OFF

  پمپ آب خانگی CM214/01

   پمپ آب خانگی بشقابی CM214/01 پنتاکس ایتالیا     پمپ آب بشقابی CM214/01 پن...

  2,463,000 تومان 2,880,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CMT214/01

  پمپ آب خانگی بشقابی CMT214/01 پنتاکس ایتالیا  پمپ آب بشقابی CMT214/01 پنتاکس ایتالیا ...

  2,363,000 تومان 2,760,000 تومان

  %14OFF