1. تجهیزات پمپ آب
   2. منابع و مخازن
   3. بوستر پمپ
   4. دیگ و مشعل
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  پمپ آب لجن کش WB25/2

  پمپ آب لجن کش WB25/2 بهار پمپ  از این پمپ برای مصارف صنعتی، نیمه صنعتی، تخلیه آب بار...

  2,485,000 تومان 2,672,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب لجن کش WB25/3

  پمپ آب لجن کش WB25/2 بهار پمپ  از این پمپ برای مصارف صنعتی، نیمه صنعتی، تخلیه آب بار...

  2,723,000 تومان 2,928,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب لجن کش WB25/4

  پمپ آب لجن کش WBWB25/4 بهار پمپ  از این پمپ برای مصارف صنعتی، نیمه ص...

  3,006,000 تومان 3,233,000 تومان

  %7OFF