1. تجهیزات استخری
   2. تجهیزات پمپ آب
   3. منابع و مخازن
   4. بوستر پمپ
   5. دیگ و مشعل
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  پمپ آب خانگی CM۳۲-۱۶۰A

  پمپ آب خانگی تک پروانه CM۳۲-۱۶۰A پنتاکس ایتالیا  پمپ سانتریفیوژ گریز از مرکز CM۳۲-۱۶۰A پنتاکس...

  4,400,000 تومان 4,730,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب خانگی CM۳۲-200B

  پمپ آب خانگی تک پروانه CM۳۲-۲۰۰B پنتاکس ایتالیا  پمپ سانتریفیوژ گریز از مرکز CM۳۲-۲۰۰B پن...

  7,350,000 تومان 7,900,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب خانگی CM۳۲-200C

    پمپ آب خانگی تک پروانه CM۳۲-۲۰۰C پنتاکس ایتالیا  پمپ سانتریفیوژ گریز از مرکز...

  5,575,000 تومان 5,992,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب خانگی CM۳۲-200A

  پمپ آب خانگی تک پروانه CM۳۲-۲۰۰A پنتاکس ایتالیا    پمپ سانتریفیوژ گریز از مرکز CM۳۲-...

  7,736,000 تومان 8,314,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب خانگی CM۳۲-250C

   پمپ آب خانگی تک پروانه CM۳۲-۲۵۰C پنتاکس ایتالیا  پمپ سانتریفیوژ گریز از مرکز CM۳۲-۲...

  9,375,000 تومان 10,075,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب خانگی CM۳۲-250B

   پمپ آب خانگی تک پروانه CM۳۲-۲۵۰B پنتاکس ایتالیا    پمپ سانتریفیوژ گریز از مرکز...

  9,807,000 تومان 10,540,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب خانگی CM۳۲-250A

   پمپ آب خانگی تک پروانه CM۳۲-250A پنتاکس ایتالیا   پمپ سانتریفیوژ گریز از مرکز...

  15,136,000 تومان 16,267,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب خانگی CM40-125C

  پمپ آب خانگی تک پروانه CM40-125C پنتاکس ایتالیا   پمپ سانتریفیوژ گریز از مرکز CM40-1...

  4,310,000 تومان 4,633,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب خانگی CM40-125B

  پمپ آب خانگی تک پروانه CM40-125B پنتاکس ایتالیا   پمپ سانتریفیوژ گریز از مرکز CM40-1...

  4,410,000 تومان 4,740,000 تومان

  %7OFF