1. تجهیزات پمپ آب
   2. منابع و مخازن
   3. بوستر پمپ
   4. دیگ و مشعل
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  پمپ آب خانگی AP100/00

   پمپ آب خانگی خود مکش AP۱۰۰/۰۰ پنتاکس ایتالیا  این پمپ برای مصارف خانگی، مصارف...

  1,520,000 تومان 1,850,000 تومان

  %18OFF

  پمپ آب خانگی AP200/00

   پمپ آب خانگی خود مکش AP۲۰۰/۰۰ پنتاکس ایتالیا  این پمپ برای مصارف خانگی، م...

  2,795,000 تومان 3,265,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CAB150/00

    پمپ آب خانگی خود مکش CAB۱۵۰/۰۰ پنتاکس ایتالیا    این پمپ برای...

  2,877,000 تومان 3,360,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CAB200/00

    پمپ آب خانگی خود مکش CAB۲۰۰/۰۰ پنتاکس ایتالیا  این پمپ برای مصارف خ...

  2,902,000 تومان 3,390,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CABT200/00

    پمپ آب خانگی خود مکش CABT۲۰۰/۰۰ پنتاکس ایتالیا   این پمپ برای...

  2,873,000 تومان 3,350,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی CAB300/01

   پمپ آب خانگی خود مکش CAB۳۰۰/۰۱ پنتاکس ایتالیا  این پمپ برای مصارف خانگی،...

  3,162,500 تومان 3,694,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی BCS200/2

   پمپ آب خانگی BCS200/2 پنتاکس ایتالیا   برای تامین فشار تصفیه خانه ها و سیستم Backwa...

  2,118,000 تومان 2,278,015 تومان

  %7OFF

  پمپ آب خانگی BCST200/2

  پمپ آب خانگی BCST200/2 پنتاکس ایتالیا  برای تامین فشار تصفیه خانه ها و سیستم Backwash(بک واش)،...

  1,815,000 تومان 1,951,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب خانگی BCST150/2

  پمپ آب خانگی BCST150/2 پنتاکس ایتالیا  برای تامین فشار تصفیه خانه ها و سیستم Backwash(بک واش)،...

  1,591,000 تومان 1,711,000 تومان

  %7OFF