1. تجهیزات پمپ آب
   2. منابع و مخازن
   3. بوستر پمپ
   4. دیگ و مشعل
   5. پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  پمپ آب کف کش B45/4

  پمپ آب کفکش B45/4 بهار پمپ  از این پمپ برای مصارف صنعتی، کشاورزی، انتقال آب از چاه عمیق و نیمه...

  3,532,000 تومان 3,798,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب کف کش B30/4

  پمپ آب کفکش B30/4 بهار پمپ  از این پمپ برای مصارف صنعتی، کشاورزی، انتقال آب از چاه ع...

  2,957,000 تومان 3,180,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب کف کش B30/2

  پمپ آب کفکش B30/2 بهار پمپ  از این پمپ برای مصارف صنعتی، کشاورزی، انتقال آب از چاه ع...

  2,356,000 تومان 2,534,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب کف کش B60/4

  پمپ آب کفکش B60/4 بهار پمپ  از این پمپ برای مصارف صنعتی، کشاورزی، انتقال آب از چاه ع...

  3,742,000 تومان 4,024,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب کف کش B75/4

   پمپ آب کفکش B75/4 بهار پمپ   از این پمپ برای مصارف صنعتی، کشاورزی، انتقال...

  4,441,000 تومان 4,830,000 تومان

  %8OFF

  پمپ آب کف کش B120/4

  پمپ آب کفکش B120/4 بهار پمپ  از این پمپ برای مصارف صنعتی، کشاورزی، انتقال آب از چاه...

  2,723,000 تومان 2,928,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب کف کش B90/4

  پمپ آب کفکش B90/4 بهار پمپ   از این پمپ برای مصارف صنعتی، کشاورزی، انتقال آب از...

  4,382,000 تومان 4,712,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب کف کش B105/4

  پمپ آب کفکش B105/4 بهار پمپ   از این پمپ برای مصارف صنعتی، کشاورزی، انتقال آب ا...

  4,793,000 تومان 5,153,000 تومان

  %7OFF

  پمپ آب کف کش B120/3

  پمپ آب کفکش B120/3 بهار پمپ   از این پمپ برای مصارف صنعتی، کشاورزی، انتقال آب ا...

  4,588,000 تومان 4,933,000 تومان

  %7OFF