زیلمت ایتالیا


منبع دیافراگمی شامل منبع تحت فشار می شود که با مخزن تحت فشار مخزن انبساط نیز در بازار شناخته می شود. منبع تحت فشار یا مخزن تحت فشار،‌به عنوان منبع بوستر پمپ نیز کاربرد دارد و بسیار بادوام و مقاوم می باشد. منبع پمپ آب زیلمت نیاز به یک شیر شناور (فلوتر) جهت تثبیت سطح آب مخزن انبساط باز دارد . شرکت آوین پمپ به عنوان طراح و سازنده بوستر پمپ و همچنین عاملیت رسمی فروش محصولات zilmet زیلمت ایتالیا، خرید منبع پمپ آب زیلمت ، منبع پمپ آب خانگی زیلمت، منبع انبساط زیلمت، منبع تحت فشار زیلمت با گارانتی شرکتی را به شما مصرف کننده گرامی پیشنهاد می‌دهد.

منبع تحت فشار دیافراگمی 2 لیتری زیلمت ایتالیا

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع تحت فشار دیافراگمی 5 لیتری زیلمت ایتالیا

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع تحت فشار دیافراگمی 8 لیتری زیلمت ایتالیا

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع تحت فشار دیافراگمی 12 لیتری زیلمت ایتالیا

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع دیافراگمی هیدرو پلاس 19 لیتری زیلمت ایتالیا

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع تحت فشار دیافراگمی 24 لیتری زیلمت ایتالیا

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع دیافراگمی زیلمت 50 لیتری افقی

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع دیافراگمی 50 لیتری زیلمت

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع دیافراگمی 80 لیتری زیلمت

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع دیافراگمی 300 لیتری زیلمت

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع دیافراگمی 200 لیتری زیلمت

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع دیافراگمی 105 لیتری زیلمت ایتالیا

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع تحت فشار 24 لیتری زیلمت ایتالیا

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع تحت فشار 80 لیتری زیلمت ایتالیا

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع تحت فشار 60 لیتری زیلمت ایتالیا

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید