زیلمت ایتالیا


منبع دیافراگمی شامل منبع تحت فشار می شود که با مخزن تحت فشار مخزن انبساط نیز در بازار شناخته می شود. منبع تحت فشار یا مخزن تحت فشار،‌به عنوان منبع بوستر پمپ نیز کاربرد دارد و بسیار بادوام و مقاوم می باشد. منبع پمپ آب زیلمت نیاز به یک شیر شناور (فلوتر) جهت تثبیت سطح آب مخزن انبساط باز دارد . شرکت آوین پمپ به عنوان طراح و سازنده بوستر پمپ و همچنین عاملیت رسمی فروش محصولات zilmet زیلمت ایتالیا، خرید منبع پمپ آب زیلمت ، منبع پمپ آب خانگی زیلمت، منبع انبساط زیلمت، منبع تحت فشار زیلمت با گارانتی شرکتی را به شما مصرف کننده گرامی پیشنهاد می‌دهد.

0 تومان 0 تومان

%100OFF

منبع تحت فشار دیافراگمی2 لیتری زیلمت ایتالیا

0 تومان 0 تومان

%100OFF

منبع تحت فشار دیافراگمی 5 لیتری زیلمت ایتالیا

0 تومان 0 تومان

%100OFF

منبع تحت فشار دیافراگمی 8 لیتری زیلمت ایتالیا

0 تومان 0 تومان

%100OFF

منبع تحت فشار دیافراگمی 12 لیتری زیلمت ایتالیا

0 تومان 0 تومان

%100OFF

منبع هیدرو پلاس زیلمت 19 لیتری

0 تومان 0 تومان

%100OFF

منبع تحت فشار دیافراگمی 24 لیتری زیلمت ایتالیا

0 تومان

منبع دیافراگمی زیلمت 50 لیتری افقی

0 تومان

منبع تحت فشار دیافراگمی 50 لیتری زیلمت

0 تومان

منبع تحت فشار دیافراگمی 80 لیتری زیلمت

0 تومان

منبع تحت فشار دیافراگمی 300 لیتری زیلمت

0 تومان

منبع تحت فشار دیافراگمی 200 لیتری زیلمت

0 تومان

منبع تحت فشار 105 لیتری زیلمت

0 تومان

منبع تحت فشار 24 لیتری زیلمت

0 تومان

منبع تحت فشار 80 لیتری زیلمت

0 تومان

منبع تحت فشار 60 لیتری زیلمت