پمپیران


شرکت صنایع پمپیران در سال ۱۳۵۴ هجری شمسی با نام “صنایع پمپ سازی ایران” تاسیس گردید و تولید انواع پمپ و الکتروموتورهای شناور تحت لیسانس KSB آلمان آغاز نمود. این شرکت در شهر تاریخی و صنعتی تبریز در زمینی به مساحت ۸۷۰۰۰ مترمربع قرار داشته و کل زیربنای کراگاه های تولیدی، آزمایشگاهی و پشتیبانی آن بیش از ۴۰۰۰۰ مترمربع میباشد. پمپیران در سال ۱۳۶۵ هجری شمسی ساخت محصولات سفارشی را آغاز نمود و موفق شد برای اولین بار صنعت پمپ را در کشور بومی سازی نموده و به خودکفایی برسد. پمپیران در سال ۱۳۷۰ بصورت رسمی وارد بازار بورس و اوراق بهادار ایران شد. در پی تجدید سازماندهی در سال ۱۳۸۴، هلدینگ گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) تشکیل شده و پمپیران بعنوان یکی از واحدهای تابعه آن، با نام شرکت صنایع پمپیران (سهامی خاص) طی شماره ۲۴۹۹۸۴ مورخه ۱۴/۰۴/۱۳۸۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

0 تومان 0 تومان

%100OFF

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران PCR5/12

0 تومان 0 تومان

%100OFF

بوستر پمپ پمپیران PCR5/12

0 تومان 0 تومان

%100OFF

پمپ آب پمپیران PCR5-12

0 تومان 0 تومان

%100OFF

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران PCR5/11

0 تومان 0 تومان

%100OFF

بوستر پمپ پمپیران PCR5/11

0 تومان 0 تومان

%100OFF

پمپ آب پمپیران PCR5-11

0 تومان 0 تومان

%100OFF

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران PCR5/10

0 تومان 0 تومان

%100OFF

بوستر پمپ پمپیران PCR5/10

0 تومان 0 تومان

%100OFF

پمپ آب پمپیران PCR5-10

0 تومان 0 تومان

%100OFF

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران PCR5/9

0 تومان 0 تومان

%100OFF

بوستر پمپ پمپیران PCR5/9

0 تومان 0 تومان

%100OFF

پمپ آب پمپیران PCR5-9

0 تومان 0 تومان

%100OFF

بوستر پمپ آتش نشانی پمپیران PCR5/8

0 تومان 0 تومان

%100OFF

بوستر پمپ پمپیران PCR5/8

0 تومان 0 تومان

%100OFF

پمپ آب پمپیران PCR5-8