پدرولو ایتالیا


پمپ آب خانگی پدرولا محصولی ایتالیایی است. این پمپ با بیش از ۳۰ سال قدمت توانسته به برندی جهانی تبدیل شود. کیفیت، خدمات پس از فروش و به علاوه مشتری مداری، این شرکت را به جایگاه مناسبی در صنعت جهان رسانده است. پدرولا یا پدرولو را در ایران با پمپ های خانگی می‌شناسند.

پمپ طبقاتی افقی پدرولو PLURIJET 6/200

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ طبقاتی افقی پدرولو PLURIJET 5/200

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ طبقاتی افقی پدرولو PLURIJET m 5/200

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ طبقاتی افقی پدرولو PLURIJET 4/200

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ طبقاتی افقی پدرولو PLURIJET m 4/200

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ طبقاتی افقی پدرولو PLURIJET 3/200

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ طبقاتی افقی پدرولو PLURIJET m 3/200

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ طبقاتی افقی پدرولو PLURIJET 6/130

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ طبقاتی افقی پدرولو PLURIJET 5/130

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ طبقاتی افقی پدرولو PLURIJETm 5/130

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ طبقاتی افقی پدرولو PLURIJET 6/90

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ طبقاتی افقی پدرولو PLURIJETm 6/90

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ طبقاتی افقی پدرولو PLURIJET 5/90

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ طبقاتی افقی پدرولو PLURIJETm 5/90

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ بشقابی استیل پدرولو CPm 152-st4

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید