نوید موتور


شرکت صنایع نوید موتور در سال 1375 تاسیس شد. در سال 1385 همکاری نوید موتور با شرکت صنایع پمپیران برای تولید پمپهای فشار قوی آغاز شد. با بازبینی ماموریت و چشم انداز نوید موتور در سال 1386 نوید موتور برای استفاده از مزیت رقابتی تولید الکتروموتور برای تولید الکتروپمپ باعث شد تا یک همکاری استراتژیک با شرکت صنایع پمپ سمنان انرژی برای تولید پمپهای سیرکولاتور خطی آغاز شود. این همکاری تا ادغام این دو شرکت در سال 1389 ادامه داشت و از آن پس این شرکت صنایع نوید موتور بود که کار تولید و بازارسازی محصولات سیرکولاتور با برند سمنان انرژی را ادامه داد. در سال 1391 با هدف انسجام فعالیت تحقیقات بازار و بازارسازی، واحد توسعه بازار نوید موتور تاسیس شد تا این شرکت را به سمت آرمان آن یعنی تبدیل شدن به بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده الکتروپمپ های ساختمانی در بازار ایران و منطقه هدایت کند. مجموعه این فعالیت ها به بهینه سازی محصولات آبگرم و همچنین ارتقا نسل الکتروپمپ های سیرکولاتور آبگرد منجر شده است.

بوستر پمپ آتش نشانی نوید موتور WKLV 50/3

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بوستر پمپ نوید موتور WKLV50/3

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بوستر پمپ آتش نشانی نوید موتور WKLV 50/2

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بوستر پمپ نوید موتور WKLV50/2

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بوستر پمپ آتش نشانی نوید موتور WKLV 50-1

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بوستر پمپ نوید موتور WKLV50/1

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بوستر پمپ آتش نشانی نوید موتور WKLV50/7

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بوستر پمپ نوید موتور WKLV50/7

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ آب طبقاتی نوید موتور WKL V50/7

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بوستر پمپ آتش نشانی نوید موتور WKLV50/6

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بوستر پمپ نوید موتور WKLV50/6

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ آب طبقاتی نوید موتور WKL V50/6

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بوستر پمپ آتش نشانی نوید موتور WKLV50/5

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

بوستر پمپ نوید موتور WKLV50/5

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پمپ آب جتی نوید موتور CAM100/01

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید